பொது அறிவு

வரலாறு சார்ந்த பொது அறிவு வினா விடைகள் – 2

இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சராகப் பணியாற்றியவர் – டாக்டர்  அம்பேத்கார்

12வது நிதிக்குழுவின் பரிந்துரைகள் எந்த கால கட்டத்திற்குரியது – 2005 – 2010

இந்தியாவிலிருந்து இலங்கையை பிரிக்கும் ஜலசந்தி – பாக் ஜலசந்தி

இநதியாவில் பிரிட்டீஷ் உதவியுடன் தொடங்கப்பட்ட இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை – துர்காப்பூர்

சூப்பர் 301 என்பது – அமெரிக்க வர்த்தக சட்டம்

ஒர் ஆண்டிற்கு ஒரு மனிதனுக்குக் கிடைக்கும் நீரின் அளவில் இந்தியா பெற்றுள்ள இடம் – 133வது இடம்

உலகிலேயே நிலத்தடி நீரை அதிகமாகப் பயன்படுத்தும் நாடு – இந்தியா

இந்தியாவில் வன மகோத்சவம் எந்த மாதத்தில் நடைபெறுகிறது – ஜூலை

தமிழ் நாட்டில் காற்றாலை மின் நிலையம் உள்ள இடம் – ஆரல் வாய்மொழி

ஆதாரம் : தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி மையம்

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button